Maximální vstřícnost je u nás samozřejmostí

Základní informace

Slavnostní otevření: 1935

Počet čtverečních metrů: 1760

Odbornosti v poliklinice:

Rentgen

Lékárna

Chirurgie

Ortopedie

ORL

Biochemická laboratoř

Rehabilitace

Interna cévní

Kardiologie

Ultrazvuk

Neurologie

Kožní

Praktičtí lékaři

Stomatologie

Zubní chirurg

Zubní lékaři

Ortodoncie

Zubní hygiena

Zubní laboratoř

Vítejte na poliklinice Dobrovského

Již více než 70 let poskytuje občanům Králova Pole, přilehlých městských částí, ale také i ostatním obyvatelům města Brna své služby poliklinika na Dobrovského ulici. Její slavnostní otevření proběhlo 7. března 1935, tj. v den 85. výročí narození prezidenta Tomáše Garrique Masaryka, což připomíná mosazná pamětní deska na poliklinice, odhalená při této příležitosti.

Po celou dobu se lékaři, sestry a ostatní personál tohoto zdravotnického zařízení snažili poskytovat kvalitní péči nezávisle na právní formě a formě vlastnické. Nejinak tomu bylo i v porevolučním období po roce 1989, když v roce 1996 byla zdravotnická činnost na poliklinice, včetně nemovitého majetku, privatizována.

V roce 2009 jsme započali restrukturalizaci polikliniky a to jak dispoziční, tak personální, zejména proto, že se ocitla před nutnou generační obměnou lékařů. Společně s tím jsme nastartovali proces předávání jednotlivých ambulancí do privátní praxe odborných lékařů. Tak je již dnes provozována většina ambulancí.

V současné době nabízí poliklinika v přízemním podlaží služby komplementů, t.j. biochemická laboratoř a radiologie, dále pak lékárnu a ambulance chirurgie, ortopeda a ORL.

Ambulantní specialisty dále najdete v 1. poschodí a jsou to odbornosti: interní - cévní, kardiologie, neurologie, kožní, fyzioterapie, rehabilitace a sonografie. V tomto podlaží jsou i dvě ambulance praktických lékařů.

Ve 2. poschodí sídlí komplexní stomatologické oddělení, kde působí šest lékařů se zajištěním služeb stomatologické chirurgie, ortodoncie, rentgenu, laboratoře apod.

Činnost polikliniky byla v posledních letech a je doposud negativně ovlivňována probíhající stavbou královopolských tunelů, chtěli bychom proto návštěvníky polikliniky požádat o pochopení a o trpělivost... Přes tento problém je naší snahou nabídnout pacientům komplexní zdravotnické zařízení s kvalitní zdravotní péčí v důstojném prostředí a lékařům v daném regionu zázemí sekundární péče odborných ambulancí a služeb komplementů.

Věříme, že budete využívat služeb polikliniky rádi a že bude sloužit obyvatelstvu nejméně dalších 70 let...

                       
Poliklinika Dobrovského  |  Dobrovského 23, Brno  |  +420 541 425 211  |  info@poliklinikadobrovskeho.cz
design by FOREGROUND